محصولات

ریبون های رزین بالاترین درصد رزین را دارند.آنها از دولایه بیشتر تشکیل شده اند. بــترای پرینت آنها حرارت و انرژی بالایی لازم است، زیرا که نقطه ذوب آنها بالا است ،بنابراین سرعت پرینتشان کمتر است.…