محصولات

پرینتر صدور فیش (پرینتر حرارتی) چیست و چگونه کار می کند؟ چاپگر از متداولترین دستگاه های خروجی در کامپیوتر است که از آن بمنظور چاپ اطلاعات استفاده می شود. کاربران کامپیوتر صرفنظر از نوع استفاده، ممکن است در مقاطع زمانی خاصی نیازمند استفاده از چاپگر باشند. چاپگرها دارای انواع متفاوتی می باشند. چاپگرهای جوهرافشان، لیزری تک رنگ و لیزری رنگی، سه گروه عمده از چاپگرهای موجود می باشند.…