محصولات

ریبون وکس مخصوص چاپ به روی لیبل های کاغذی است. این ریبون در مقابل سایش مقاومت بالایی ندارد و بیشتر زمانی بکار می رود که چاپ لیبل از نظر ماندگاری اهمیت زیادی نداشته…