جوهر دای و پیگمنت

جوهر دای و پیگمنت
19 آبان 1394

جوهر دای و پیگمنت

معمولا جوهرها برای استفاده در انواع پلاتر به دو دسته دای و پیگمنت تقسیم می شوند در این مبحث سعی شده است تا تفاوت های بین جوهر های dye و pigment بیان گردد.

1- حل شدن در آب

Dye:  در آب حل می شوند.

Pigment:  در آب حل نمی شوند.

2- میل به سطوح

 Dye: به سطوح تمایل دارند (خود به خود جذب سطوح می گردد)


 Pigment: به سطوح تمایل ندارند.

3- جذب سطحی

 Dye: به وسیله پیوندهای شیمیایی جذب سطوح می گردند.

Pigment:  توسط چسب (بیندر) روی سطوح اعمال می گردند.

4- شفافیت

 Dye: شفاف هستند.

Pigment: شفاف نیستند.

5- انتشار نور

 Dye: نور را منتشر نمی کنند.

Pigment: نور را منتشر می کنند.

 

مزایای جوهر های پیگمنت 

- مقاومت بالا در برابر نور خورشید و آب.

- سرعت خشک شدن سریع حدود 100 برابر سریع تر از جوهر های Dye.

- حرکت نکردن رنگ در هنگام چاپ و جذب سطحی رنگ بر روی کاغذ.

جوهر (Dye High Uv) چیست؟

در این جوهر از مواد اولیه ای استفاده شده است که باعث می شود عکس چاپ شده در مقابل نور مقاومت بیشتری داشته باشد تا رنگ عکس پریدگی و یا محوی و بوری نداشته باشد.